Kalite Politikası

 

Elbi Uluslararası Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin rekabet edebileceği pek çok boyut vardır. Ancak bu boyutlar kalite temelinden yoksun olursa, hiçbiri müşterilerimiz için anlamlı olmaz. Kaliteyi gerçekleştirmek; Elbi Uluslararası Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin her yerde, her işte ve her çalışan tarafından üstlenilmesi gereken bir sorumluluktur.

Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz dahil olmak üzere tüm ilgili taraflara olan sorumluluklarımızı ve yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi güvence altına almak üzere aşağıda belirtilen Kalite Amaçlarına uygun çalışacağımızı taahhüt ederiz:

 

  1. Müşteri beklentilerini karşılayan veya aşan ürün, sistem ve hizmetleri, tam istenen kalitede ve tam zamanında sunmak.
  2. Müşterilerimizin beklentilerini tespit etmek ve anlamak, müşteri algısını ölçmek, müşteri tatminini arttırmak için iyileştirmeler uygulamak.      www.akkasgroup.com
  3. Tabi olduğumuz ulusal ve uluslar arası yasal şartlara ve mevzuatlara uymak.
  4. Tedarikçilerden müşterilere, tüm değer zinciri boyunca, operasyonel performansı iyileştirmek için her seviyedeki çalışanlarımızı kesintisiz bir şekilde yönlendirerek etkinliklerini ve bağlılıklarını sağlamak.
  5. Sürekli eğitim ve geliştirme ile çalışanlarımızın motivasyon ve becerilerini arttırarak müşterilerimize ve faaliyetlerimize değer katmalarını sağlamak.
  6. Ürün tasarımından üretime, montajdan işletmeye, ürünlerimiz ve faaliyetlerimizi iyileştirmek üzere iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin gücünü geliştirmek.
  7. Kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek. Risk temelli süreç yönetimi anlayışı ile tüm ürünlerimiz, operasyonlarımız, sistemlerimiz ve hizmetlerimiz üzerinden kalite performansımızı iyileştirmek.